Vzdelávací poukaz na zľavu z poplatku

Nezaradené
V týchto dňoch Vám deti prinášajú vzdelávacie poukazy, ktoré môžete uplatniť aj v našej základnej umeleckej škole, ktorá je ich oprávneným prijímateľom. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného školského roka a vzdelávacie poukazy prijímame ako poskytovateľ záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného školského roka. Na rok 2019 má vzdelávací poukaz hodnotu 32,- EUR. V prvom polroku sa Vám po predložení vzdelávacieho poukazu odpočítame z poplatku za umelecké vzdelávanie sumu 16,- EUR, v druhom polroku to bude suma podľa výšky dotácie, zverejnenej na stránke Ministerstva školstva, vedy, výchovy a športu SR na rok 2020.  Vzdelávacie poukazy je potrebné priniesť priamo pedagógovi základnej umeleckej…
Read More

Zápisy na školský rok 2019/2020

Nezaradené
Zápisy žiakov, ktorí už navštevovali SZUŠ TALENTINA Ostredková 14 (aj pobočku Mudroňová): Na Ostredkovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň od 14.00 do 17.00 hod. v týždni od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019 v učebni č. 209 v budove A na 2. poschodí. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2019/2020. Vyučovanie sa začína v týždni od 9. 9. 2019, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky. Na Mudroňovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň od 14.00 do 17.00 h. v týždni od 2. 9. 2018 do 6. 9. 2019 v kabinete (zadný trakt budovy pri tanečných sálach). Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2019/2020. Vyučovanie sa začína v…
Read More

Ďakujeme, Slnko Records!

Nezaradené
Tešíme sa z 15 CD s nahratou slovenskou hudbou od vydavateľstva Slnko Records. Vydavateľstvo sa rozhodlo podporiť  základné umelecké školy a ich hudobné i tanečné odbory takýmto krásnym darčekom. Využijeme ho pri výuke :) Ďakujeme!    
Read More

Zápis detí na školský rok 2018/2019

Nezaradené
Zápisy žiakov, ktorí už navštevovali SZUŠ TALENTINA Ostredková 14 (aj pobočku Mudroňová): Na Ostredkovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň popoludní od 14.00 do 16.00 h. v učebni č. 209 v budove A na 2. poschodí  v týždni od 3. 9. 2017 do 7. 9. 2017. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2018/2019.  Vyučovanie sa začína v týždni od 10. 9. 2018, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky. V prípade, že nestihnete zapísať dieťa v prvom týždni, môžete tak urobiť počas riadnych vyučovacích hodín podľa rozvrhu.   Na Mudroňovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň  popoludní v kabinete školy (zadný trakt budovy pri tanečných sálach) od 14.00 do 16.00 h. v týždni od 3. 9. 2018 do 7. 9. 2018. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie…
Read More

Organizácia vyučovania v školskom roku 2018/2019

Nezaradené
Školský rok sa začína v pondelok, 3. 9. 2018 a končí v piatok, 28. 6. 2019. Rešpektujeme termíny školských prázdnin. ORGANIZÁCIA PRVÉHO A ĎALŠÍCH ŠKOLSKÝCH TÝŽDŇOV V prvom týždni 3. 9. - 7. 9. 2017 prebiehajú zápisy a dodatočné prijímacie skúšky do umeleckých odborov. Informácie o zápisoch nájdete tu. Od týždňa 10. 9. - 14. 9. 2018 začína vyučovanie vo všetkých odboroch. Po 15. 9. 2018 už bude možné prihlásiť dieťa iba za predpokladu, že rodič súhlasí s plnou úhradou za umelecké vzdelávanie. V týždňoch od 3. 12. 2018 do 14. 12. 2018 budú mať všetci rodičia možnosť vidieť pokroky svojich detí a zúčastniť sa otvorených hodín. V júni 2019 budeme organizovať záverečné vystúpenia všetkých odborov. Tešíme sa na Vás a na Vaše deti!
Read More

Talentina hrá, spieva a tancuje!

Nezaradené
Máme za sebou vydarené záverečné hudobno - tanečno - dramatické predstavenie žiakov zo všetkých elokovaných pracovísk a odborov. Predstavenie bolo krásne, ďakujeme všetkým pedagógom a tým, ktorí s deťmi predstavenie pripravili. Prinášame Vám zopár fotografií z úžasného predstavenia a tešíme sa na ďalší spoločný rok 2018/2019. Ak chcete zapísať Vaše dieťa k nám, môžete tak urobiť v sekcii Prihlášky. [gallery columns="2" link="file" size="large" ids="916,910,914,918,913,912,911,909,908,907,906,902,905,904,901,833"]    
Read More

Organizácia vyučovania v školskom roku 2017/2018

Informácie pre rodičov
Školský rok sa začína v pondelok, 4. 9. 2017 a končí v piatok, 29. 6. 2018. Rešpektujeme termíny školských prázdnin.    Organizácia prvého a ďalších školských týždňov V prvom týždni 4. 9. - 8. 9. 2017 prebiehajú zápisy do umeleckých odborov. Informácie o zápisoch nájdete tu. Dodatočné prijímacie skúšky do všetkých odborov sa konajú 5. 9. - 7. 9. 2017, informácie o prijímacích skúškach dostanete na zápisných miestach. Od týždňa 11. 9. - 15. 9. 2017 začína vyučovanie vo všetkých odboroch. Po 15. 9. 2017 už bude možné prihlásiť dieťa iba za predpokladu, že rodič súhlasí s plnou úhradou za umelecké vzdelávanie. V týždňoch od 4. 12. 2017 do 15. 12. 2017 budú mať všetci rodičia možnosť vidieť pokroky svojich detí a zúčastniť sa otvorených hodín. V júni 2018 budeme organizovať…
Read More

Zápis na školský rok 2017/18

Informácie pre rodičov
Zápisy žiakov, ktorí už navštevovali SZUŠ Ostredková (aj pobočku Mudroňová): Na Ostredkovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň ráno od 8.00 do 9.00 h. a popoludní od 14.00 do 16.00 h. vo vestibule prístavby školy (pred jedálňou)  v týždni od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2017/2018.  Vyučovanie sa začína v týždni od 11. 9. 2017, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky. V prípade, že mail do 10.9. 2017 neobrdžíte, napíšte prosím na adresu talentina(at)talentina.sk, informácie Vám pošleme. Na Mudroňovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň ráno od 7.30 do 8.30 h. vo vestibule hlavnej budovy a popoludní prebieha zápis v kabinete školy (zadný trakt budovy pri tanečných sálach)…
Read More

Informácie o vyučovaní v školskom roku 2017/2018

Nezaradené
Vitajte v novom školskom roku 2017/2018! Naša základná umelecká škola pripravila v tomto roku niekoľko noviniek: Noví pedagógovia a korepetítor V tomto školskom roku privítame ako pedagogičky ku spevu Zuzanu Hollosiovú, pedagóga tanca a literárno - dramatického odboru Karola Kotlára, pedagogičku streetdance Emu Steindlovú  a korepetítora Martina Breznického. Rozšírené vyučovanie baletu a STREETDANCE Pre talentované deti sme pripravili možnosť rozšírených hodín klasického baletu a streetdance v pobočke Mudroňová a výuku hry na klavíri ako samostatného predmetu pre žiakov Hudobného odboru v pobočke Ostredková. O rozšírených hodinách sa prosím informujte u riaditeľky SZUŠ p. Dagmar Puobišovej, dagmar(at)mentorskoly.sk.
Read More