Dagmar Puobišová

Mgr.Art Dagmar Puobišová, riaditeľka školy, pedagogička tanca