Rozvrhy 2021/22

Vyučovanie na oboch pobočkách začína 9. 9. 2021.

Vyučovanie prebieha prezenčne, za dodržania aktuálnych protiepidemických opatrení.

Rozvrhy pre vás aktualizujeme a nájdete ich po rozliknutí pobočky, kde je prihlásené Vaše dieťa.