Vzdelávací poukaz na zľavu z poplatku

V týchto dňoch Vám deti prinášajú vzdelávacie poukazy, ktoré môžete uplatniť aj v našej základnej umeleckej škole.

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.

Na rok 2018 má vzdelávací poukaz hodnotu 32,- EUR. V prvom polroku sa Vám po predložení vzdelávacieho poukazu odpočítame z poplatku za umelecké vzdelávanie sumu 16,- EUR, v druhom polroku rovnako 16,- EUR.  Vzdelávacie poukazy je potrebné priniesť priamo pedagógovi základnej umeleckej školy na vyučovanie – najneskôr do 25. 9. 2018.

Využite naplno prostriedky, ktoré Vám poskytuje štát na umelecké vzdelávanie Vašich detí!