Zápisy na školský rok 2020/2021

V tomto školskom roku sa kvôli mimoriadnej situácii konajú zápisy VÝHRADNE ELEKTRONICKY na tomto linku:
https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=498

Pokračujúci žiaci SZUŠ Talentina potvrdzujú svôj záujem emailom.

Noví záujemcovia o štúdium v SZUŠ Talentina v školskom roku 2020/21 vypĺňajú elektronickú prihlášku, na základe ktorej Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami.

Na Ostredková vám budú naši pedagógovia k dispozícii pre osobný kontakt ohľadne štúdia v pracovných dňoch 2. – 11. 9. od 15:30 do 17:00 hod. vonku pri vstupe do budovy školy.

Na ZŠ Mudroňová nás môžete navštíviť v pracovných dňoch 2. – 11. 9. od 14:00 do 18:00 hod. vonku pri vstupe do zadného traktu budovy školy.

 Vyučovanie sa začína 14. 9. 2020 za dodržania hygienických opatrení. 

 Tešíme sa na vás v SZUŠ Talentina!