Hudobný odbor

V Hudobnom odbore so zameraním na spev  rozvíjame tvorbu tónu, dýchanie, prednes piesne, ale aj  citovú angažovanosť.

Rovnako trénujeme sebaistotu dieťaťa pri verejnej prezentácii. Deti sa súčasne vzdelávajú v základoch hudobnej teórie a obligatórne v hre na klavír.

Vzhľadom na to, že v škole sa v literárno – dramatickom odbore vyučuje aj herectvo a v tanečnom odbore tanec, vyučovanie speje k organickému prepojeniu herectva, spevu a pohybu v nápaditej a náročnej choreografii pri vysokej kvalite hereckého, speváckeho a tanečno-pohybového prejavu. Žiaci sú cieľavedome vedení k získavaniu špecifických znalostí, schopností v speve a interpretujú aj muzikálový repertoár.

Hudobný odbor nájdete v pobočke Ostredková, Mudroňova.