Literárno – dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatickú, pohybovú, rečovú a slovesnú tvorbu žiakov, prednes, hru s bábkou a písané slovo.

Ako syntetizujúci odbor prostredníctvom týchto aktivít pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.
Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a   oblasti. Súčasťou štúdia odboru je teória, história divadla, literatúry a filmu.

Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov života našej spoločnosti. Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné aj pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, a kultivovaného rečového prejavu – ako lekár, herec, právnik, učiteľ, verejný pracovník, politik a pod.

  • Štúdium v literárno-dramatickom odbore sa uskutočňuje v prípravnom ročníku, I.stupni, II. stupni a v štúdiu pre dospelých.
  • Prípravné štúdium sa zameriava na rozvoj vzťahu detí k slovnému prejavu; to znamená aby chápali nielen obsah slov, ale aj citový odtieň slova, ako aj dbali na správnu výslovnosť. Hravou formou sú deti vedené k vzájomnej tolerancii, pozorovaniu okolitého sveta a hľadaniu inšpirácie.
  • Vo všetkých ročník sa dominantne rozvíja individualita talentu a kreativita dieťaťa.
  • Ročníky I. stupňa sú venované komplexnej dramatickej príprave. Tu si žiaci osvojujú základné prvky odborných zručností a zároveň sa overujú ich predpoklady pre ďalšie štúdium.
  • II. stupeň sa rozširuje o špecializáciu v samostatných oddeleniach: dramatickom, literárnom a bábkohereckom.

Literárno-dramatický odbor je otvorený v pobočkách Ostredková, Mudroňova.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.