Tanečný odbor

Tanečný odbor ponúka všestranné vzdelanie v klasickom, modernom, ľudovom, kreatívnom a jazzovom tanci a v súčasných technikách.

V súčasnosti majú deti možnosť deti navštevovať rôzne tanečné krúžky, skupiny či kluby. Výuka tanca je v nich zameraná prevažne na jednu techniku, prípadne jeden druh tanca.  Deti, ktoré v sebe objavia nadanie a chcú pokračovať v tanečnom umení, potom často zistia, že im chýbajú základné tanečné techniky z iných druhov tanca a na prijímačkách, či konkurzoch kvôli tomu neuspejú.

U nás sa preto v ucelenom koncepte tanečného vzdelávania  deti oboznamujú so všetkými potrebnými technikami klasického, moderného aj ľudového tanca. Do súborov alebo do škôl tak prichádzajú dobre tanečne pripravené.

Tanečné umenie obohacujeme aj  kreatívnym, historickým a džezovým tancom. Deti majú na doplnenie možnosť vybrať si  rozšírené vyučovanie baletu, herectva, či spevu, takže sú výborne pripravené na svoju ďalšiu tvorivú umeleckú kariéru.

Tento proces je rozdelený na štyri etapy, podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy a nášho Školského vzdelávacieho programu.

V prípravnom ročníku sa žiaci zoznamujú s rytmom, spevom, cítením hudby, držaním tela a hravou formou pomocou riekaniek a jednoduchých piesní zapájajú koordináciu pohybov celého tela. Rozvíjame najmä tanečnú spontánnosť detí, ktorá je v tomto veku prirodzená.

1.a 2. ročník svojim obsahom patrí do prípravnej fázy výchovy žiakov – tanečníkov. Získavajú pohybové návyky potrebné pre klasický a ľudový tanec. Základom je vybudovanie napr. návyku pre správne držanie tela, osvojenie si nových pohybových vzorcov, rytmické cítenie pričom sa nezabúda na kreatívnu slobodu a radosť z tanca.

3. a 4. ročník pracuje už s tanečnými technikami klasického a ľudového tanca, ktoré majú stabilný pohybový systém. Kreatívny tanec prináša deťom možnosť spoznať „stavebný“ materiál tanca a stať sa tak malými tvorcami tanečných etúd.

5. – 8. ročník rozširuje paletu tanečných technik o jazzový tanec, ktorý je svojou tanečnosťou blízky dnešnej mládeži. Je vhodným doplnkom k technikám, ktoré sa učia už na vyššej úrovni. Ich aplikácia sa najlepšie odzrkadľuje v choreografiách, ktoré intenzívne rozvíjajú a prehlbujú interpretačný talent žiakov. Súčasťou predmetov je aj historický tanec v dobových kostýmoch.

II. stupeň – Z obsahovej stránky majú žiaci možnosť sa zamerať na zvolenú tanečnú techniku. V predmete Moderný tanec je to technika Marthy Grahamovej alebo José Limóna, či súčasný tanec.

Táto etapa uzatvára tanečné vzdelanie žiaka na ZUŠ. Absolvent celého štúdia tanečného odboru sa môže uplatniť v amatérskych tanečných súboroch, ale môže sa vydať aj na profesionálnu dráhu tanečníka alebo pokračovať v štúdiu tanca na konzervatóriu, alebo na vysokej umeleckej škole.

Našimi absolventmi je mnoho populárnych osobností. Kvalitu vzdelávania v tanečnom odbore podporuje aj prítomnosť korepetítora a používanie klasického pianína na hodinách. Školu aj tanečný odbor vedie Mgr. art Katarína Zagorski, choreografka, tanečnica a autorka tanečných a iných umeleckých projektov. Našimi pedagógmi sú absolventi konzervatórií a vysokoškolsky vzdelaní tanečníci.

Tanečný odbor je otvorený v pobočke Mudroňova.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.