Organizácia vyučovania v školskom roku 2017/2018

Školský rok sa začína v pondelok, 4. 9. 2017 a končí v piatok, 29. 6. 2018. Rešpektujeme termíny školských prázdnin

 

Organizácia prvého a ďalších školských týždňov

V prvom týždni 4. 9. – 8. 9. 2017 prebiehajú zápisy do umeleckých odborov. Informácie o zápisoch nájdete tu.

Dodatočné prijímacie skúšky do všetkých odborov sa konajú 5. 9. – 7. 9. 2017, informácie o prijímacích skúškach dostanete na zápisných miestach.

Od týždňa 11. 9. – 15. 9. 2017 začína vyučovanie vo všetkých odboroch. Po 15. 9. 2017 už bude možné prihlásiť dieťa iba za predpokladu, že rodič súhlasí s plnou úhradou za umelecké vzdelávanie.

V týždňoch od 4. 12. 2017 do 15. 12. 2017 budú mať všetci rodičia možnosť vidieť pokroky svojich detí a zúčastniť sa otvorených hodín. V júni 2018 budeme organizovať záverečné vystúpenia všetkých odborov.

Tešíme sa na Vás a na Vaše deti!