Organizácia vyučovania v školskom roku 2017/2018

Informácie pre rodičov
Školský rok sa začína v pondelok, 4. 9. 2017 a končí v piatok, 29. 6. 2018. Rešpektujeme termíny školských prázdnin.    Organizácia prvého a ďalších školských týždňov V prvom týždni 4. 9. - 8. 9. 2017 prebiehajú zápisy do umeleckých odborov. Informácie o zápisoch nájdete tu. Dodatočné prijímacie skúšky do všetkých odborov sa konajú 5. 9. - 7. 9. 2017, informácie o prijímacích skúškach dostanete na zápisných miestach. Od týždňa 11. 9. - 15. 9. 2017 začína vyučovanie vo všetkých odboroch. Po 15. 9. 2017 už bude možné prihlásiť dieťa iba za predpokladu, že rodič súhlasí s plnou úhradou za umelecké vzdelávanie. V týždňoch od 4. 12. 2017 do 15. 12. 2017 budú mať všetci rodičia možnosť vidieť pokroky svojich detí a zúčastniť sa otvorených hodín. V júni 2018 budeme organizovať…
Read More

Zápis na školský rok 2017/18

Informácie pre rodičov
Zápisy žiakov, ktorí už navštevovali SZUŠ Ostredková (aj pobočku Mudroňová): Na Ostredkovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň ráno od 8.00 do 9.00 h. a popoludní od 14.00 do 16.00 h. vo vestibule prístavby školy (pred jedálňou)  v týždni od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2017/2018.  Vyučovanie sa začína v týždni od 11. 9. 2017, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky. V prípade, že mail do 10.9. 2017 neobrdžíte, napíšte prosím na adresu talentina(at)talentina.sk, informácie Vám pošleme. Na Mudroňovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň ráno od 7.30 do 8.30 h. vo vestibule hlavnej budovy a popoludní prebieha zápis v kabinete školy (zadný trakt budovy pri tanečných sálach)…
Read More

Zápisy do jednotlivých odborov

Informácie pre rodičov
Informácie o prijímaní žiakov V čase od 2. 9. do 11. 9. 2014 prebieha na všetkých pracoviskách prihlasovanie do príslušných ročníkov na jednotlivé umelecké odbory. Prihlášky si môžete stiahnuť pre Vašu vybratú pobočku v časti PRIHLÁŠKY (rozkliknite si svoje pracovisko) a elektronicky alebo ručne ich vyplniť a doručiť v papierovej podobe na príslušné pracovisko školy. Dieťa je možné prihlásiť aj elektronicky na tejto adrese, po vygenerovaní elektronickej prihlášky si prosím prihlášku vytlačte a s vlastnoručným podpisom doručte na príslušné pracovisko. V menu prihlášok je potrebné vybrať príslušné pracovisko. Prihlášky podľa jednotlivých pracovísk nájdete aj v časti Pobočky. Rozkliknite si svoju pobočku, aby ste našli všetky informácie. O termíne konania 2. kola prijímacích skúšok Vás budeme informovať. Ďakujeme Vám za včasné prihlásenie detí, pomáhate nám tak čo najlepšie prispôsobiť rozvrhy a vyučovacie hodiny…
Read More