Zápis na školský rok 2017/18


Zápisy žiakov, ktorí už navštevovali SZUŠ Ostredková (aj pobočku Mudroňová):

Na Ostredkovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň ráno od 8.00 do 9.00 h. a popoludní od 14.00 do 16.00 h. vo vestibule prístavby školy (pred jedálňou)  v týždni od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2017/2018.  Vyučovanie sa začína v týždni od 11. 9. 2017, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky. V prípade, že mail do 10.9. 2017 neobrdžíte, napíšte prosím na adresu talentina(at)talentina.sk, informácie Vám pošleme.

Na Mudroňovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň ráno od 7.30 do 8.30 h. vo vestibule hlavnej budovy a popoludní prebieha zápis v kabinete školy (zadný trakt budovy pri tanečných sálach) od 14.00 do 16.00 h. v týždni od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2017/2018.  Vyučovanie sa začína v týždni od 11. 9. 2017, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky. V prípade, že mail do 10.9. 2017 neobrdžíte, napíšte prosím na adresu talentina(at)talentina.sk, informácie Vám pošleme.

Zápisy žiakov, ktorí ešte nenavštevovali SZUŠ Ostredková (ani pobočku Mudroňová):

Noví záujemcovia na jednotlivých elokovaných pracoviskách SZUŠ v školskom roku 2017/18 môžu vyplniť elektronickú prihlášku alebo sa prihlásiť počas zápisov na jednotlivých pobočkách.

Dodatočné prijímacie skúšky sa budú konať  5.9.2017 – 7. 9. 2017 od 14.00-17.00 na oboch pobočkách.