Mudroňka na Mudroňke

Ďakujeme žiakom 6.+7. ročníka tanečného odboru za reprezentovanie SZUŠ Talentina na obľúbenom podujatí MUDROŇKA NA MUDROŇKE v piatok 23. júna 2023 v školskom areáli ZŠ Mudroňová.

Vystupovali Stella Sedláková, Katarína Štadlerová, Lucia Luptáková, Veronika Babíková, Lujza Vaššová, Laura Poláková a Michal Slivovič.