Predškolská tanečná prípravka je opäť otvorená!

Nezaradené
Tešíme sa, že aj v novom školskom roku 2023/24 otvárame v SZUŠ Talentina   TANEČNÚ PRE PREDŠKOLÁKOV    Hodiny budú prebiehať pod vedením pani učiteľky Terezky Horváth Roháčovej v utorky o 17:45-18:30 a v piatky 17:30-18:15 na tanečnej sále v zadnom trakte budovy Základnej školy Mudroňová 83, Bratislava Stále je možné sa prihlásiť!   Zaregistrovať vaše dieťa u nás môžete elektronickou prihláškou, ktorú nájdete na tomto linku INFO: katarina.zagorski@talentina.sk, 0915 103 146    
Read More

Vitajte v Talentine v novom školskom roku 2023/2024!

Nezaradené
  Vítame všetkých pokračujúcich a nových žiakov, tešíme sa na vás v našej súkromnej základnej umeleckej škole, prosíme, aby všetci naši žiaci potvrdili svoje pokračovanie v novom školskom roku, nových žiakov prosíme o registrovanie elektronickej prihlášky najneskôr do 15.septembra., pre info k zápisu nás môžete nájsť v dňoch 4.- 8. septembra od 14:00-17:00 pri hlavnom vchode ZŠ, vyučovať začíname v týždni od 11.9. 2023 podľa rozvrhov. Ak si chcete u nás uplatniť vzdelávací poukaz, ktorý dostanete od triednych učiteľov v základných školách začiatkom septembra na zľavu z nášho školského poplatku, prosíme, odovzdajte ho svojmu učiteľovi tanca, spevu alebo dramatického najneskôr do 25. septembra 2023! Vaša Talentina
Read More

Mudroňka na Mudroňke

Nezaradené
Ďakujeme žiakom 6.+7. ročníka tanečného odboru za reprezentovanie SZUŠ Talentina na obľúbenom podujatí MUDROŇKA NA MUDROŇKE v piatok 23. júna 2023 v školskom areáli ZŠ Mudroňová. Vystupovali Stella Sedláková, Katarína Štadlerová, Lucia Luptáková, Veronika Babíková, Lujza Vaššová, Laura Poláková a Michal Slivovič.                               
Read More

Pozývame! Talentina hrá, spieva, tancuje a podporuje Slovenskú Tepláreň

Nezaradené
Pondelok 19. júna 2023 o 17:00 hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj "Talentina hrá, spieva, tancuje a podporuje Slovenskú Tepláreň" Súkromná základná umelecká škola Talentina na koncoročnom vystúpení predstavuje svojich skvelých žiakov tanečného, literárno-dramatického a hudobného odboru so zameraním spev v pestrých číslach vytvorených pod vedením svojich pedagógov. Vystúpenie symbolicky venujeme iniciatíve Slovenská Tepláreň. Lístky si môžete kúpiť cez stránku k nášmu podujatiu na webe DK Zrkadlový háj: https://www.kzp.sk/podujatie/talentina-hra-spieva-a-tancuje alebo priamo cez Ticketportal: https://www.ticketportal.sk/event/Talentina Srdečne pozývame!               
Read More

Ulice pre deti

Nezaradené
ULICE PRE DETI Ďakujeme žiačkam 3.ročníka tanečného odboru a 4.ročníka spevu za reprezentovanie SZUŠ Talentina na podujatí za bezpečnejšie prostredie v okolí škôl ULICE PRE DETI v sobotu 20. mája 2023 na Mudroňovej ulici. Vystupovali Lara Kordošová, Zoja Zagorski, Victoria Gruber, Andrea Režňáková a Liliana Belovičová. Akciu Ulice pre deti organizuje Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. https://mib.sk/projekt/ulice-pre-deti/
Read More
Podporujeme iniciatívu organizátorov Slovenskej Teplárne

Podporujeme iniciatívu organizátorov Slovenskej Teplárne

Nezaradené
Dni tolerancie 12. novembra - 27. novembra 2022 Žiakov našej školy chceme rozvíjať a podporovať ako v umeleckých odboroch, ktoré si vybrali, tak aj v rešpekte k sebe navzájom, ku všetkým ľudom, k tolerancii a porozumeniu inakosti a v inkluzívnom prístupe k vzdelávaniu.  Preto sa pridávame k iniciatíve organizátorov Slovenskej teplárne: "Chceme vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave. Chceme vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí. Chceme vyjadriť podporu LGBTI+ ľuďom. Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti. Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom…
Read More
Gratulácia našim úspešným tanečníčkam!

Gratulácia našim úspešným tanečníčkam!

Nezaradené
V minulom školskom roku  sa žiačky SZUŠ Talentina 23.4.2022 v Bratislave zúčastnili kvalifikačnej tanečnej súťaže na V4 Dance Cup Showtime Dance Tour 2022, kde v dvoch tancoch pod vedením pani učiteľky Terezy Horváth Roháčovej skupina 8.ročníka aj skupina 4.+5.+6.ročníka získala vo svojej kategórii tretie miesto. Gratulujeme! "čas" - Veronika Štadlerová, Angelika Jankovičová, Lucia Forischová - 8.ročník "zrcadlo" - Sofia Pellerová, Veronika Babíková, Katarína Štadlerová, Lujza Vaššová, Hana Forischová, Stella Sedláková - 4.+5.+6.ročník  Ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že aj v novom školskom roku sa naše šikovné žiačky a šikovní žiaci deti úspešne umiestnia na medailových miestach :)  
Read More
Zápisy na školský rok 2022/2023

Zápisy na školský rok 2022/2023

Nezaradené
V tomto školskom roku môžete zapísať svoje dieťa až do 24. septembra 2021 VÝHRADNE ELEKTRONICKY na tomto linku: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=498 Pokračujúci žiaci SZUŠ Talentina potvrdzujú svôj záujem emailom. Noví záujemcovia o štúdium v SZUŠ Talentina v školskom roku 2022/23 vypĺňajú elektronickú prihlášku, na základe ktorej Vás budeme kontaktovať s bližšími informáciami. Na ZŠ Ostredková vám budú naši pedagógovia k dispozícii pre osobný kontakt ohľadne štúdia v pracovných dňoch 5. - 9. 9. od 14:00 do 17:00 hod. vonku pri vstupe do budovy školy. Na ZŠ Mudroňová nás môžete navštíviť v pracovných dňoch 5. - 9. 9. od 14:00 do 18:00 hod. v kancelárii pri vstupe do zadného traktu budovy školy.  Vyučovanie sa začína v týždni od 12. 9. 2022 za dodržania hygienických opatrení.  Prvá hodina každého odboru je ukážková, informácie o výuke aj…
Read More
Vzdelávacie poukazy na rok 2022/2023

Vzdelávacie poukazy na rok 2022/2023

Nezaradené
V týchto dňoch Vám deti prinášajú vzdelávacie poukazy, ktoré môžete uplatniť aj v našej základnej umeleckej škole, ktorá je ich oprávneným prijímateľom. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného školského roka a vzdelávacie poukazy prijímame ako poskytovateľ záujmového vzdelávania  do 25. septembra príslušného školského roka. Na rok 2022 má vzdelávací poukaz hodnotu 32,- EUR. V prvom polroku sa Vám po predložení vzdelávacieho poukazu odpočítame z poplatku za umelecké vzdelávanie sumu 16,- EUR, v druhom polroku to bude suma podľa výšky dotácie na rok 2023, zverejnenej na stránke Ministerstva školstva, vedy, výchovy a športu SR na rok 2023.  Vzdelávacie poukazy je potrebné priniesť priamo…
Read More