Organizácia vyučovania v školskom roku 2018/2019

Školský rok sa začína v pondelok, 3. 9. 2018 a končí v piatok, 28. 6. 2019. Rešpektujeme termíny školských prázdnin.

ORGANIZÁCIA PRVÉHO A ĎALŠÍCH ŠKOLSKÝCH TÝŽDŇOV
V prvom týždni 3. 9. – 7. 9. 2017 prebiehajú zápisy a dodatočné prijímacie skúšky do umeleckých odborov. Informácie o zápisoch nájdete tu.

Od týždňa 10. 9. – 14. 9. 2018 začína vyučovanie vo všetkých odboroch. Po 15. 9. 2018 už bude možné prihlásiť dieťa iba za predpokladu, že rodič súhlasí s plnou úhradou za umelecké vzdelávanie.

V týždňoch od 3. 12. 2018 do 14. 12. 2018 budú mať všetci rodičia možnosť vidieť pokroky svojich detí a zúčastniť sa otvorených hodín. V júni 2019 budeme organizovať záverečné vystúpenia všetkých odborov.

Tešíme sa na Vás a na Vaše deti!