Poplatky Dubová – TO, HO

Školské poplatky (Tanečný odbor Dubová)

Tanečný odbor Mesačne I. Polrok – splatnosť do 8. 10. 2016 II. polrok – splatnosť do 15. 2. 2017
Prípravné štúdium (MŠ) 10 € 45 €  45 €
1. – 4. ročník, I. stupeň 15 € 75 € 75 €
1. – 4. ročník, II.stupeň 15 € 75 € 75 €

 

Školské poplatky  (Hudobný odbor – spev Dubová)

Tanečný odbor Mesačne I. Polrok – splatnosť do 8. 10. 2016 II. polrok – splatnosť do 15. 2. 2017
Prípravné štúdium (MŠ) 5 € 25 €  25 €
1. – 2. ročník, 5 € 25 € 25 €
3. – 8. ročník, 7 € 35 € 35 €
Dospelí 30 € 150 € 150 €

 

Zľavy:

Pri štúdiu 2 odborov je zľava 10%.

Súrodenci zľava 10% pre každé dieťa.

 

ŠKOLSKÉ POPLATKY  – úhrady uprednostňujeme PREVODOM NA ÚČET ŠKOLY s prideleným variabilným symbolom žiaka na č. účtu IBAN: SK6111110000001116016025. Informáciu o variabilnom symbole (VS) Vášho dieťaťa získate u manažérky školy.