Otvorené hodiny + Šťastné a Veselé! A tanečné, divadelné a hudobné!

 

V decembri nám v Talentine prebehli otvorené hodiny / triedne koncerty z hudobného odboru so zameraním spev.

Gratulujeme všetkým šikovným žiačkam, žiakom a ich pedagógom na Mudroňovej a Ostredkovej!

V januári pokračujeme otvorenými hodinami v tanečnom a literárno-dramatickom odbore:

otvorené hodiny SZUŠ Talentina 2023-24

Želáme Vám Veselé Vianoce

a

Šťastný Nový Rok!