Navštívili sme SACRUM Divadla LUDUS

„Ako súvisí hudba s matematikou, optika s architektúrou, anatómia s rečou a jazykom? Čo majú spoločné Matrix a Apolónov chrám v Delfách alebo Margaret Thatcherová s frázou „videl som to na vlastné oči“?

To sme chceli vedieť aj my, keď sme v Štúdiu L+S v stredu 7. februára 2024 navštívili so žiakmi 7.+8. ročníka tanečného odboru SZUŠ Talentina neobyčajné divadelné predstavenie SACRUM/ Vzdelávanie umením v performance lecture Andreja Kalinku a jeho kolektívu.

SACRUMresized-84.jpg

Renesančný človek mal oproti nám výhodu – všetko jeho poznanie sa dopĺňalo a navzájom vysvetľovalo. Mohol jasnozrivo hľadieť na celý svet a vnímať jeho jednotu. Architektúra, anatómia, umenie – všetko akoby malo spoločnú os poznania.
Os sacrum, alebo krížovú kosť, ktorá celú kostru ľudských znalostí držala pokope a dávala im spoločný zmysel.

O predstavení:

Sacrum je performance lecture, ktorú s kolektívom pripravil Andrej Kalinka – prednáša a hrá divadelnú esej na tému ľudskej schopnosti vnímať, poznávať, osvojovať si a pretvárať okolitý svet. Reťaz úvah prepája originálnymi hudobnými skladbami trio performerov, hudobníkov a spevákov.

Cieľom inscenácie bolo nadchnúť žiakov pre štúdium a získavanie nových informácií o svete okolo nás. 

Performance lecture Sacrum má rozličné zamerania a významy. Je dielom a prednáškou súčasne, koncertom aj diskusiou. Študenti môžu zažiť iný pohľad na vzdelávanie než na aký sú zvyknutí – informácie nie sú rozdelené do jednotlivých predmetov, ale sa prirodzene dopĺňajú a na ceste k novému poznaniu divákov sprevádza hudba – v umeleckej prednáške SACRUM – vizuálnej a hudobnej prednáškovej montáži, v ktorej sú informácie z neurovedy, architektúry, psychológie a filozofie prepojené do nečakaných a objavných súvislostí.

Osoby a obsadenie

Andrej Kalinka
Rafał Habel
Ján Morávek

Inscenačný tím:

Libreto, hudba, réžia: Andrej Kalinka
Dramaturgia, režijná spolupráca:
Milan Kozánek
Scénografia: 
Michaela Beniač
Animácia: 
Helga Pavelková

Viac informácií nájdete na stránke inscenácie.