Zápisy do jednotlivých odborov

Informácie pre rodičov
Informácie o prijímaní žiakov V čase od 2. 9. do 11. 9. 2014 prebieha na všetkých pracoviskách prihlasovanie do príslušných ročníkov na jednotlivé umelecké odbory. Prihlášky si môžete stiahnuť pre Vašu vybratú pobočku v časti PRIHLÁŠKY (rozkliknite si svoje pracovisko) a elektronicky alebo ručne ich vyplniť a doručiť v papierovej podobe na príslušné pracovisko školy. Dieťa je možné prihlásiť aj elektronicky na tejto adrese, po vygenerovaní elektronickej prihlášky si prosím prihlášku vytlačte a s vlastnoručným podpisom doručte na príslušné pracovisko. V menu prihlášok je potrebné vybrať príslušné pracovisko. Prihlášky podľa jednotlivých pracovísk nájdete aj v časti Pobočky. Rozkliknite si svoju pobočku, aby ste našli všetky informácie. O termíne konania 2. kola prijímacích skúšok Vás budeme informovať. Ďakujeme Vám za včasné prihlásenie detí, pomáhate nám tak čo najlepšie prispôsobiť rozvrhy a vyučovacie hodiny…
Read More