Zápis detí na školský rok 2018/2019

Zápisy žiakov, ktorí už navštevovali SZUŠ TALENTINA Ostredková 14 (aj pobočku Mudroňová):

Na Ostredkovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň popoludní od 14.00 do 16.00 h. v učebni č. 209 v budove A na 2. poschodí  v týždni od 3. 9. 2017 do 7. 9. 2017. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2018/2019.  Vyučovanie sa začína v týždni od 10. 9. 2018, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky. V prípade, že nestihnete zapísať dieťa v prvom týždni, môžete tak urobiť počas riadnych vyučovacích hodín podľa rozvrhu.

 

Na Mudroňovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň  popoludní v kabinete školy (zadný trakt budovy pri tanečných sálach) od 14.00 do 16.00 h. v týždni od 3. 9. 2018 do 7. 9. 2018. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2018/2019.  Vyučovanie sa začína v týždni od 10. 9. 2018, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky.

Zápisy žiakov, ktorí ešte nenavštevovali SZUŠ TALENTINA Ostredková (ani pobočku Mudroňová):

Noví záujemcovia o štúdium v SZUŠ Talentina v školskom roku 2018/19 môžu vyplniť elektronickú prihlášku alebo sa prihlásiť počas priamo zápisov a prijímačiek na jednotlivých pobočkách, ako je uvedené vyššie.