Informácie o vyučovaní v školskom roku 2017/2018

Vitajte v novom školskom roku 2017/2018!

Naša základná umelecká škola pripravila v tomto roku niekoľko noviniek:

Noví pedagógovia a korepetítor

V tomto školskom roku privítame ako pedagogičky ku spevu Zuzanu Hollosiovú, pedagóga tanca a literárno – dramatického odboru Karola Kotlára, pedagogičku streetdance Emu Steindlovú  a korepetítora Martina Breznického.

Rozšírené vyučovanie baletu a STREETDANCE

Pre talentované deti sme pripravili možnosť rozšírených hodín klasického baletu a streetdance v pobočke Mudroňová a výuku hry na klavíri ako samostatného predmetu pre žiakov Hudobného odboru v pobočke Ostredková. O rozšírených hodinách sa prosím informujte u riaditeľky SZUŠ p. Dagmar Puobišovej, dagmar(at)mentorskoly.sk.