Podporujeme iniciatívu organizátorov Slovenskej Teplárne

Dni tolerancie 12. novembra – 27. novembra 2022

Žiakov našej školy chceme rozvíjať a podporovať ako v umeleckých odboroch, ktoré si vybrali, tak aj v rešpekte k sebe navzájom, ku všetkým ľudom, k tolerancii a porozumeniu inakosti a v inkluzívnom prístupe k vzdelávaniu. 

Preto sa pridávame k iniciatíve organizátorov Slovenskej teplárne:

„Chceme vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave.
Chceme vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí.
Chceme vyjadriť podporu LGBTI+ ľuďom.
Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti.
Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku vrátane LGBTI+ menšiny.
Chceme kráčať cestou nenásilia, spolupatričnosti a tolerancie, a preto organizujeme festival Slovenská Tepláreň.“

Viac info o Slovenskej Teplárni: vyhlásenie organizátorov iniciatívy, materiály na šírenie a program festivalu nájdete na www.slovenskateplaren.sk