Zápisy na školský rok 2019/2020

Zápisy žiakov, ktorí už navštevovali SZUŠ TALENTINA Ostredková 14 (aj pobočku Mudroňová):

Na Ostredkovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň od 14.00 do 17.00 hod. v týždni od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019 v učebni č. 209 v budove A na 2. poschodí. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2019/2020. Vyučovanie sa začína v týždni od 9. 9. 2019, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky.

Na Mudroňovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň od 14.00 do 17.00 h. v týždni od 2. 9. 2018 do 6. 9. 2019 v kabinete (zadný trakt budovy pri tanečných sálach). Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2019/2020. Vyučovanie sa začína v týždni od 9. 9. 2019, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky.

Zápisy žiakov, ktorí ešte nenavštevovali SZUŠ TALENTINA Ostredková (ani pobočku Mudroňová):

Noví záujemcovia o štúdium v SZUŠ Talentina v školskom roku 2019/20 vypĺňajú elektronickú prihlášku, budú vítaní aj na vyššie uvedených zápisných miestach.