Novinky

Zápis na školský rok 2017/18

Informácie pre rodičov
Zápisy žiakov, ktorí už navštevovali SZUŠ Ostredková (aj pobočku Mudroňová): Na Ostredkovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň ráno od 8.00 do 9.00 h. a popoludní od 14.00 do 16.00 h. vo vestibule prístavby školy (pred jedálňou)  v týždni od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017. Tu nájdete aj rozvrhy a informácie o poplatkoch za štúdium na školský rok 2017/2018.  Vyučovanie sa začína v týždni od 11. 9. 2017, mailom dostanete aj potvrdzujúcu informáciu o zapísaní Vášho dieťaťa na základe minuloročnej dochádzky. V prípade, že mail do 10.9. 2017 neobrdžíte, napíšte prosím na adresu talentina(at)talentina.sk, informácie Vám pošleme. Na Mudroňovej ulici nájdete zápisné miesto každý deň ráno od 7.30 do 8.30 h. vo vestibule hlavnej budovy a popoludní prebieha zápis v kabinete školy (zadný trakt budovy pri tanečných sálach)…
Read More

Informácie o vyučovaní v školskom roku 2017/2018

Nezaradené
Vitajte v novom školskom roku 2017/2018! Naša základná umelecká škola pripravila v tomto roku niekoľko noviniek: Noví pedagógovia a korepetítor V tomto školskom roku privítame ako pedagogičky ku spevu Zuzanu Hollosiovú, pedagóga tanca a literárno - dramatického odboru Karola Kotlára, pedagogičku streetdance Emu Steindlovú  a korepetítora Martina Breznického. Rozšírené vyučovanie baletu a STREETDANCE Pre talentované deti sme pripravili možnosť rozšírených hodín klasického baletu a streetdance v pobočke Mudroňová a výuku hry na klavíri ako samostatného predmetu pre žiakov Hudobného odboru v pobočke Ostredková. O rozšírených hodinách sa prosím informujte u riaditeľky SZUŠ p. Dagmar Puobišovej, dagmar(at)mentorskoly.sk.
Read More

Talentina hrá, spieva a tancuje!

Nezaradené
Máme za sebou vydarené záverečné hudobno - tanečno - dramatické predstavenie žiakov zo všetkých elokovaných pracovísk a odborov. Predstavenie bolo krásne, ďakujeme všetkým pedagógom a tým, ktorí s deťmi predstavenie pripravili. Fotografie a záznam s predstavenia si môžu rodičia stiahnuť tu. Tešíme sa na ďalší spoločný rok! Vaša Talentina
Read More

Zápis do umeleckých odborov na školský rok 2016/2017

Nezaradené
Vítame vás v novom školskom roku 2016/2017! Zápisy prebiehajú na všetkých pobočkách od 5. do 15. 9. 2016. Naše koordinátorky nájdete počas týždňa 5. 9. - 9. 9. 2016 na všetkých pracoviskách takto: Ostredková 15.00 - 16.30, Mudroňova 14.00 - 17.00, Dubová 7.45 - 8.15. Môžete nás kontaktovať aj telefonicky 0908 123 043, alebo mailom na talentina@talentina.sk. Tešíme sa na vás!  
Read More

Stiahnite si finálne rozvrhy!

Nezaradené
Rozvrhy pre všetky pracoviská sú pripravené na stiahnutie vo finálnej podobe. Stiahnite si rozvrhy pre pracoviská: ROZVRH OSTREDKOVÁ ROZVRH MUDROŇOVA ROZVRH DUBOVÁ ROZVRH SLOVNAFTÁČIK ROZVRH HVIEZDIČKY Ďakujeme za dôveru pri umeleckom vzdelávaní vašich detí a tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2014/2015!  
Read More

Zápisy do jednotlivých odborov

Informácie pre rodičov
Informácie o prijímaní žiakov V čase od 2. 9. do 11. 9. 2014 prebieha na všetkých pracoviskách prihlasovanie do príslušných ročníkov na jednotlivé umelecké odbory. Prihlášky si môžete stiahnuť pre Vašu vybratú pobočku v časti PRIHLÁŠKY (rozkliknite si svoje pracovisko) a elektronicky alebo ručne ich vyplniť a doručiť v papierovej podobe na príslušné pracovisko školy. Dieťa je možné prihlásiť aj elektronicky na tejto adrese, po vygenerovaní elektronickej prihlášky si prosím prihlášku vytlačte a s vlastnoručným podpisom doručte na príslušné pracovisko. V menu prihlášok je potrebné vybrať príslušné pracovisko. Prihlášky podľa jednotlivých pracovísk nájdete aj v časti Pobočky. Rozkliknite si svoju pobočku, aby ste našli všetky informácie. O termíne konania 2. kola prijímacích skúšok Vás budeme informovať. Ďakujeme Vám za včasné prihlásenie detí, pomáhate nám tak čo najlepšie prispôsobiť rozvrhy a vyučovacie hodiny…
Read More